FAʻAHINGA

Fekauʻaki mo kitautolu

Iwata e tekinolosia ʻoku fakangatangata ai e ngaahi fakakaukau foʻou mo e tekinolosia maʻolunga, kau ai ʻa e R&D senitaa/ngaueʻanga mo e ʻofisi ʻo e ʻulu ʻi Guangzhou, Siaina, kautaha fefakatauʻaki ʻi he ʻofisi ʻo Hongo Kongo SAR mo hono fakafehokotaki ʻi Tokio, Siapani. ʻoku tukutaha ʻetau tokanga ki he mama pea mo e naunau ki he ta, foʻi vitio mo e fana.
Lau ha fakamatala lahi ange
FEHUʻI HE TAIMI NI